Višňovský rozpočet 2006
Malířství a lakýrnictví

SCHVÁLENÝ ROZPOČET  Obce Višňová na rok 2006

   Obec Višňová       

Přehled investičních a běžných příjmů a výdajů.

 

Paragraf

Položka

 

Příjem Kč.

Výdej

0000 1111 Daň z příjmů  fyz. osob ze záv.činosti

770 000

0

0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činn.

310 000

0

0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů

50 000

0

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob

900 000

0

0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

0

0

0000 1211 Daň z přidané hodnoty

1 750 000

0

0000 1341 Poplatek ze psů

11 500

0

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranst.

3 000

0

0000 1344 Poplatek ze vstupného

500

0

0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací př.

0

0

0000 1361 Správní poplatky

15 000

0

0000 1511 Daň z nemovitostí

200 000

0

0000 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp. v rámci

146 300

0

0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí

120 000

0

0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých

0

757 600, - Kč

         
0000   Příjmy a výdaje za výše uvedené položky

4 276 300

757 600, - Kč

2140   Vnitřní obchod služby a turistika

225 720

16 100, - Kč

2212   Silnice

0

1 000, - Kč

2219   Okolí pozemních komunikací

0

50 000, - Kč

2221   Provoz veřejné silniční dopravy

0

114 500, - Kč

2310   Vodovod

186 000

186 000, - Kč

2321   Odvádění a čištění odpadních vod

320 000

463 400, - Kč

3111   Předškolní zařízení

0

0, - Kč

3113   Základní školy

0

768 000, - Kč

3314   Knihovna

0

8 200, - Kč

3319   Kultura

0

20 000, - Kč

3412   Sport. zařízení v majetku obce

0

26 200, - Kč

3419   Podpora sportovních oddílů

0

65 000, - Kč

3519   Ambulantní péče

44 500

621 000, - Kč

3612   Bytové hospodářství

242 300

19 800, - Kč

3631   Veřejné osvětlení

0

170 400, - Kč

3632   Pohřebnictví

12 000

15 500, - Kč

3633   Plynofikace

1 300

0, - Kč

3635   Územní plánování

0

30 000, - Kč

3639   Komunální služba a územní rozvoj

6 300

20 000, - Kč

3729   Ostatní nakládání z odpady

54 500

53 000, - Kč

3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0

122 500, - Kč

5512   Požární ochrana - dobrovolná činnost

0

37 000, - Kč

6112   Místní zastupitelské orgány

0

574 000, - Kč

6171   Činnost místní správy

33 101

1 043 000,- Kč

6310   Vklady a účty

2 600

0, - Kč

    CELKEM :

5 404 621

5 182 200, - Kč

Přebytek   neinvestičního hospodaření

222 421

0, - Kč

Schváleno v zastupitelstvu dne 26.12.2005